Privacy

Introduktion

Integriteten för våra medlemmar är väldigt viktig för oss och vi har åtagit oss att skydda den. I det här dokumentet förklarar vi vad vi gör med din personliga information.

När du samtycker till användandet av kakor (eng. cookies) första gången du besöker vår webbplats, ger du oss tillåtelse att använda kakor varje gång du besöker vår webbplats.

Hur vi samlar in din personliga data

Följande personliga informationen kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator som din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.
 • Information om dina besök och användande av den här webbplatsen som källa, besökslängd och vilka sidor du besöker.
 • Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, som din e-postadress.
 • Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel, ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag och intressen.
 • Information som du anger för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Information som genereras när du använder vår webbplats, som när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 • Information relaterat till tjänster som du använder genom vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Information som du skickar till vår webbplats med avsikten att publicera det på internet.
 • Annan personlig information som du skickar till oss.

Användandet av personlig information

Personlig information som lämnats till oss genom vår webbplats kommer att användas för de syften som angetts i den här policyn eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • Administrera vår webbplats
 • Anpassa vår webbplats för dig
 • Aktivera ditt användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats
 • Skicka aviseringar till din e-post om du inte har stängt av funktionen i dina användarinställningar.
 • Skicka vårt nyhetsbrev till dig, om du har registrerat dig för det (Du kan avregistrera dig när som helst).
 • Hantering av förfrågningar och klagomål gjorda av dig eller gällande dig, som är relaterat till vår webbplats.
 • Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägeri.
 • Verifiera att alla håller sig till de regler som gäller för att använda vår webbplats.

Annan användning

Om du publicerar personlig information på vår webbplats, kommer vi publicera och använda den informationen i enlighet med den licensen du ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, förse någon tredje part med din personliga information.

Utlämnande av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra medarbetare, som är rimligt nödvändiga för de syften som anges i den här policyn.

Vi kan lämna ut din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden.
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Förutom vad som anges i den här policyn, kommer vi inte ge din personliga information till tredje part.

Lagring av personlig information

I detta avsnitt anges våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte, ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet.

Förutom bestämmelserna i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga enligt lag.
 • om vi tror att dokumenten kan vara relevanta i ett pågående eller framtida rättsligt förfarande
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information.

Vi lagrar all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Du förstår att överföring av information via internet i sig är osäkert och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att få åtkomst till vår webbplats konfidentiellt. Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

Tillägg

Vi kan uppdatera den här policyn då och då, genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan emellanåt för att försäkra dig om att du förstår ändringarna i den här policyn. Vi kan meddela dig om ändringar i den här policyn via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

Dina rättigheter

Du kan instruera oss att ge dig all personlig information som vi har om dig. Vi kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Webbplatser från tredje part

Vår webbplats inkluderar länkar till och detaljer om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parts sekretesspolicy och praxis.

Uppdatering av information

Meddela oss gärna om den personliga informationen som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor (eng. cookies)

Vår webbplats använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas från en webbserver till en webbläsare och som lagras i webbläsaren. Identifieraren skickas sen tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakor kan antingen vara permanenta eller temporära (s.k. sessionskakor). En permanent kaka lagras i en webbläsare och kommer att vara giltig till dess utgångsdatum, om den inte tas bort av användaren innan dess. En sessionskaka, upphör vid slutet av användarens session, när webbläsaren stängs.

Kakor innehåller normalt sett ingen information som identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara sammankopplat med informationen som är lagrat och erhålles från kakor. Vi använder både permanenta och temporära kakor på vår webbplats.

De flesta webbläsarna tillåter dig att neka att acceptera kakor:

 • i Internet Explorer kan du blockera kakor genom att använda ”Inställningen för hantering av kakor” under ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och ”Avancerat”.
 • i Firefox kan du se till att alla kakor tas bort när du stänger webbläsaren, genom att trycka på meny-ikonen, ”Inställningar”, ”Sekretess och säkerhet” och ”Kakor och webbplatsdata”. Där kryssar du i ”Ta bort kakor och webbplatsdata när Firefox stängs”.
 • i Chrome kan du blockera alla kakor genom att gå till menyn ”Anpassa” och trycka på ”Inställningar”, ” Sekretess och säkerhet” och “Webbplatsinställningar”. Där kan du ange behörighet för ”Cookies och webbplatsdata”.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator:

 • i Internet Explorer kan du ta bort kakor genom att trycka på ”Verktyg” och ”Internetalternativ”. Längst ner under ”Webbhistorik” trycker du på knappen ”Ta bort”. Där kryssar du i ”Cookies och webbplatsdata” och trycker på knappen ”Ta bort”.
 • i Firefox kan du ta bort kakor genom att trycka på meny-ikonen, ”Inställningar”, ”Sekretess och säkerhet”, ” Kakor och webbplatsdata” och ”Rensa data…”.  Där kan du ta bort kakor genom att kryssa i ”Kakor och webbplatsdata” och trycka på knappen ”Rensa”
 • i Chrome kan du ta bort alla kakor genom att gå till menyn ”Anpassa” och trycka på ”Inställningar”, ” Sekretess och säkerhet” och “Rensa webbinformation”. Där kan du ta bort kakor genom att kryssa i "Cookies och annan webbdata" och trycka på knappen "Rensa data".

Notera: Att ta bort kakor kommer ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.